Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Arabuluculuk

Akıncı Hukuk Bürosu'nun bir üyesi olan Akinci Danışmanlık Hizmetleri, hem iş hem de ev içi kullanım için arabuluculuk hizmetleri sunmaktadır. Büyük bir konferans salonu da dahil olmak üzere Bebek'teki ofis binamızın en üst katında bağımsız bir birimimiz var.

Arabulucu, tarafların tanımladıklarına ek olarak dikkate almaları gereken ek sorunları belirtebilir. Arabuluculuk anlaşması, ihtilaf konusu olan konular üzerinde herhangi bir anlaşma oluşturmaz, ancak sadece bir gizlilik hükmü ile arabuluculuk ve bağlayıcı bir anlaşmadır.

Günün sonunda bir uzlaşma anlaşması yapmak için taraflar, kendi avukatlarını yanlarında getirmeye veya ihtilaflarının niteliğine bağlı olarak onları temsil etmek üzere Akıncı Hukuk Bürosu'ndan avukat kabul etmeye davet edilirler.

Arabuluculuk günü genellikle üç bölümden oluşmaktadır. İlk kısım, her bir taraf için önemli olan konuları belirler; Mahkeme önündeki bir davadan farklı olarak, bu önemli sorunların çoğu tamamen parasal olmayabilir. İkinci aşamada, arabulucu tarafların bu önemli konuları keşfetmelerine yardımcı olacak ve diğer tarafın görüş ve ihtiyaçlarını takdir etmeye çalışacaktır. Son aşamada taraflar müzakere etmek için zaman alacak ve bir anlaşmaya varma umuduyla.

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Bilişim Teknolojileri

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Tahkim

Emlak

Uluslararası Aile Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İş Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Yabancı Yatırım Hukuku

Uluslararası İş Hukuku

Şirket ve Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Startup Hukuku

İnşaat Hukuku