Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu, ihtilaf çözümü de dahil olmak üzere fikri mülkiyetle ilgili çok çeşitli yasal hizmetler sunmaktadır.

Akinci, müşterilerine haksız rekabet, sahtecilik, telif hakları, ticari markalar, ticari isimler, alan adları, ihlaller, veri tabanları, kitle iletişim araçları, reklam, tüketici koruma ve gümrük ele geçirmeleri ile ilgili konularda yardımcı olmaktadır.

Akıncı ayrıca, Türk Patent ve Marka Ofisi'nden önce fikri mülkiyet başvurularını ve kayıt işlemlerini hazırlamaktadır.

Makine, teknoloji ve beslenme ve kişisel bakım ürünleri gibi alanlarda çok çeşitli icatlarda patent ve ticari markalar elde ettik.

İş hukukunda ve fikri mülkiyet hukukunda lisans sözleşmelerinin önemini göz önünde bulunduran Akinci, müşterilerine her türlü lisans sözleşmesinin hazırlanması, gözden geçirilmesi, yeniden yapılandırılması ve müzakere edilmesi konularında yardımcı olmaktadır.

Durum tespiti ve denetimi ile ilgili olarak Akıncı, fikri mülkiyet haklarını, üretim ve teknoloji transferlerini içeren lisans sözleşmelerinin tasfiyesini ve kaydını Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yürütür.

Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm hizmetlerine ek olarak, Akinci, Türkiye'deki yerel mahkemelerin tüm düzeylerinde fikri mülkiyet hukuku meseleleri davalarında yaşanmaktadır.

Akıncı düzenli olarak yerel mahkemelerde fikri mülkiyeti içeren eylemleri ve dosyaları önleyici tedbirler getirmekte, mahkeme dışında veya devam etmekte olan davalarda uzlaşma anlaşmaları müzakerelerini yürütmekte ve özel soruşturma uzman raporlarının hazırlanmasını düzenlemektedir.

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Bilişim Teknolojileri

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Tahkim

Emlak

Arabuluculuk

Uluslararası Aile Hukuku

İş Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Yabancı Yatırım Hukuku

Uluslararası İş Hukuku

Şirket ve Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Startup Hukuku

İnşaat Hukuku