Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

İş Kanunu

İş hukuku Akıncı Hukuk Bürosu'nun yoğunlaşma alanlarından biridir.

Akıncı, iş ilişkisinin sonucu olarak şirket ve işçileri arasındaki anlaşmazlıklardan doğan iddialarda bulunur.

Akıncı, her bir işletmenin ihtiyaçları, işlemleri ve yapısına en uygun sözleşme türlerini ve sözleşme hükümlerini belirlemek de dahil olmak üzere, iş sözleşmelerinin yürütülmesini tavsiye eder.

Akıncı, iş sözleşmelerinin hazırlanmasında ve uluslararası iş sözleşmelerinin Türk İş Kanunu'na uyarlanmasında müşterilerine tavsiyelerde bulunur.

Ayrıca, karar vermeyi optimize eden ve mali yükleri azaltan istihdam danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.

Akıncı, istihdam şartları, ücret yapısı ve ücretlendirme, coğrafi ve fonksiyonel hareketlilik, görevi kötüye kullanma ve ilgili cezalar, çalışma saatleri ve tatil gibi çalışma koşullarının değiştirilmesi, işyeri güvenliği ve standartları, çalışma izinleri gibi iş ilişkilerinin tüm yönleri hakkında tavsiyede bulunur. yabancı işçiler vs.

İş sözleşmelerinin sona ermesi, bu fesihlerin usulüne uygun olarak resmileştirilmesi konusunda danışmanlık ve gerektiğinde müvekkillerimizin Türk iş mahkemelerinin işten çıkarılmaları ile ilgili olarak yaptıkları davalarda savunulması konusunda deneyimliyiz.

Müşterilere karşılıklı ayırma anlaşması, fesih ihbarnamesi, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Bilişim Teknolojileri

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Tahkim

Emlak

Arabuluculuk

Uluslararası Aile Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Kamu İhale Kanunu

Yabancı Yatırım Hukuku

Uluslararası İş Hukuku

Şirket ve Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Startup Hukuku

İnşaat Hukuku