Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Kamu İhale Kanunu

Akıncı Hukuk Bürosu ayrıca kamu ve özel ihalelere katılmak ve teklif ve teklif hazırlamak için danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmetlerimiz, çeşitli rapor ve görüşlerin hazırlanması, ihale dosyasının özel idari ve teknik şartlarının hazırlanması, hizmet ve iş sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşme müktesebat panellerine katılım, durum tespiti incelemeleri veya idari ve adli inceleme işlemlerini içermektedir.

Kamu İhale Kurumu ile diğer idari makamlar arasında ortaya çıkabilecek Kamu İhale Kanununa ilişkin ihtilaflarda da yardımda bulunuyoruz.

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Bilişim Teknolojileri

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Tahkim

Emlak

Arabuluculuk

Uluslararası Aile Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İş Kanunu

Yabancı Yatırım Hukuku

Uluslararası İş Hukuku

Şirket ve Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Startup Hukuku

İnşaat Hukuku