Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Şirket ve Şirketler Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu'nun hizmetleri, bir iş girişinin hayatının her aşamasında yasal konuları kapsamaktadır. Bunlar, şirket kuruluş belgelerinin (dernekler ve tüzükler) hazırlanmasını, Genel Kurul toplantılarının yapılmasını, yönetim kurulu kararlarının hazırlanmasını ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin belgelerinin alınması veya yerel şubelerin kurulması gibi idari hususları içerir.

Sözleşmeleri ve diğer ilgili yasal belgeleri ve görüşleri hazırlarız. Bunlar arasında, ticari satış, ulaştırma, dağıtım ve ajans, faktoring, ortak girişim, imalat, hizmet ve üretim anlaşmaları gibi yerel ve uluslararası satış ve ticaret konuları yer almaktadır.

Kurumsal yönetişim açısından finansal kurumların ve diğer tüzel kişilerin yapısı ve düzenlenmesi konusunda pratik deneyime ve maddi uzmanlığa sahibiz. Bu bağlamda, geniş gözetim ile sıkı uyumluluk genel bakış sunan farklı kurumsal yönetim modelleri geliştirdik.

Düzenleme ve Uygunluk
Akıncı Hukuk Bürosu'ndaki düzenleme ve uyum ekibi, her bir düzenleyici kurumdan zamanında bir karar almak amacıyla, Türk rekabet yetkilileriyle zamanında bağlantı ve irtibat kurmayı garanti eder.

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Bilişim Teknolojileri

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Tahkim

Emlak

Arabuluculuk

Uluslararası Aile Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İş Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Yabancı Yatırım Hukuku

Uluslararası İş Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Startup Hukuku

İnşaat Hukuku