Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Startup Hukuku

Girişim hukuku olarak da bilinen startup hukuku, henüz ülkemizde kendine bir kanunu bulunmasa da birçok hukuk dalının birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Genellikle startup hukuku başta ticaret kanunu olmak üzere borçlar kanunu, sınai mülkiyet kanunu gibi kanunlar ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Ülkemizde girişim için hukuk hala gelişme sürecinde olsa da özellikle şirketler hukukunun ve sınai mülkiyet hukukunun içerisinde yer aldığı paket hukuk servisi oluşturulmuştur.

Startup hukuku içerisinde girişim öncesi resmi çalışmalar, hukuk açısından korumalar ve girişimin başlanması sonrasındaki projenin himaye altına alınması gibi detaylar bulunmaktadır. Bunlar tamamen bireyin girişimini korumaya yönelik başlatılan hukuki bir süreç olmakla birlikte girişimin çalınması, kopyalanması gibi sorunlar da ortadan kaldırılmış olur. Startup hukuku içerisinde birçok detayı ve maddeyi barındırmakla birlikte; asıl amacı girişimin evrelerini koruma altına almak şeklindedir.

Startup Hukukunun Aşamaları Nelerdir?

Her hukuki süreçte olduğu gibi startup hukukunun da belli bir aşamaları ve uygulanma süresi bulunmaktadır. Bunun sebebi ise startup projesi içerisinde hukuki süreci belirlemek, hukuk yöntemlerini seçmek ve korunma, sözleşme, şirket ile yatırım aşamaları bulunmaktadır.

Fikrin Korunması

Startup projesinin birinci aşamasında fikrin ortaya çıkışı yer alması sebebiyle ilk olarak proje fikrinin hukuksal açıdan korunması amaçlanır. Aksi takdirde fikrin çalınması, kopyalanması gibi sorunlar meydana çıkabilmekle birlikte girişimcilik hukuku başlatılması halinde fikrin çalınması hukuken mümkün olmamaktadır. Startup hukukunun ilk aşamasında ise patent, marka, model ve fikir tescili yapılmakta, bunun yanı sıra da telif hakları belirlenmektedir. Projenin temelinin bu şekilde sağlam oluşturulması, projenin geleceğinin başarılı olması için azami önem taşır.

Sözleşme Detayları

İkinci aşamada ise başta pay sahipleri, ortaklar olmak üzere projede etkisi bulunan kişiler için sözleşme düzenlenmektedir. Bu sözleşme sırasında projenin haklarının korunması ve ortakların hukuki açıdan sıkıntı yaşamaması için startup hukuku devreye girer. Pay anlaşmaları, gizlilik sözleşmesi, pay sahipleri ve ön protokol sözleşmeleri güvenli bir şekilde koruma altına alınır.

Şirketleşme Aşaması

Üçüncü aşamaya gelindiğinde ise artık proje ciddileşmekte ve şirketleşme aşamasına gelinmektedir. Özellikle şirketleşme aşamasında herhangi bir karşı durum çıkmaması, şirket protokolünün tam olarak oluşturulması için startup hukuku kullanılmaktadır. Ayrıca bu hukuki süreç içerisinde genel kurul, yönetim kurulu, toplantı ve karar mekanizması ile şirketin yükümlülükleri oluşturulur.

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Bilişim Teknolojileri

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Tahkim

Emlak

Arabuluculuk

Uluslararası Aile Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İş Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Yabancı Yatırım Hukuku

Uluslararası İş Hukuku

Şirket ve Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

İnşaat Hukuku