Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Uluslararası İş Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu'nun Uluslararası İş Hukuku pratiği, uluslararası ticari işlemlerde veya uluslararası ihtilaflarda yer alan yabancı ve yerel müşterilere temsil sağlama konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir.

Yabancı müvekkillerinin Türkiye'deki faaliyetlerini kurarken ve işletirken mümkün olan en iyi hukuki tavsiyeyi almasını sağlamak, hem yabancı hem de yerel müşterilere ticari işlemler ve anlaşmazlıklar konusunda yardım etmek - uyuşmazlıkların Türkiye'de veya başka bir ülkede dava veya tahkim edilmesini gerektirip gerektirmediğine bakmak.

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Bilişim Teknolojileri

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Tahkim

Emlak

Arabuluculuk

Uluslararası Aile Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İş Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Yabancı Yatırım Hukuku

Şirket ve Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Startup Hukuku

İnşaat Hukuku