Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Yabancı Yatırım Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu, başarılı bir yabancı yatırım uygulaması için uluslararası olarak tanınmaktadır. Türk pazarına giren şirketler ve yatırımcılar için önde gelen hukuk danışmanlarından biridir.

Türkiye'de iş kurmak isteyen uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık veriyoruz.

Hizmetlerimiz, bir işyerinin hayatının her aşamasında yasal konuları kapsamaktadır. Bunlar arasında, kuruluş belgelerinin hazırlanması (dernekler ve tüzükler), Genel Kurul toplantıları yapılması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, yerel şubelerin kurulması ve benzerleri bulunmaktadır.

Uzmanlarımız, Türk şirketleri ve Türk şirketleri ile yabancı taraflar arasında ortak girişim ve ittifak anlaşmaları yapmakta ve bu konuda tavsiyelerde bulunmaktadırlar.

Müşterilerimize, ortak girişim sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması, ortak girişim teşekküllerinin oluşturulması ve oluşturulması, lisanslama düzenlemeleri ve ortak markalaşma düzenlemelerinin müzakere edilmesi ve belgelendirilmesi dahil olmak üzere ortak girişim düzenlemelerinin yapılandırılmasına ilişkin tavsiyelerde bulunuyoruz.

Girişim ortakları, bu tür düzenlemelerin vergi etkisi, ilgili yönetim ve yönetişim konuları ile ortak girişimlerle ilgili özel konular arasındaki anlaşmaların uygun yapısını öneriyoruz.

Özel konular arasında MWBE sertifikasyon konuları, RFP cevapları ve nitelikleri ile bu düzenlemelerin ticari veya diğer ilişkiler üzerindeki etkisi yer almaktadır.

Akıncı ayrıca, Türk ve küresel göç konusunda bireylere danışmanlık hizmeti de vermektedir. Hizmetlerimiz, Türkiye'de ikamet ve çalışma izninin alınmasında danışmanlık ve yardımcı olmayı içermektedir.

Son yıllarda, Akıncı Hukuk Bürosu, diğer ülkeler arasında, bu ülkelerden önemli yatırımlar ile ilgili anlaşmazlıklar konusunda birden fazla müşteriyi temsil etmekte ve temsil etmektedir. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin SSCB'si. Bu ihtilaflar, söz konusu İkili Yatırım Anlaşmalarının ihlaline dayanan, Dünya Bankası ile ilgili bir tahkim mahkemesi olan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nin (“ICSID”) önünde karara bağlanmıştır. Bu özellikle sorunlu bölgeye özgü hukuki ve olgusal durumları kapsamakta ve dünyadaki hiçbir hukuk firmasının burada ortaya çıkmış olan ICSID tahkimleri ile daha fazla deneyim ve başarıya sahip olmadığına inanıyoruz.

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Bilişim Teknolojileri

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uluslararası Tahkim

Emlak

Arabuluculuk

Uluslararası Aile Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

İş Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Uluslararası İş Hukuku

Şirket ve Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Startup Hukuku

İnşaat Hukuku