Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, alan adları, telif, bilgisayar yazılımları da dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet konusuna giren hususların tümünde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Büromuzun fikri mülkiyet hukuku kapsamında sunduğu hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı modeller ve telif haklarının ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması, devir işlemleri ve bu hususlardan doğan uyuşmazların çözümü,
  • Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarına konu itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma müzakerelerinde danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi

Akıncı Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve tecrübeli ekibimizle fikri mülkiyet haklarını korumakla sınırlı kalmayıp, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da müvekkillerimize gereken desteği sağlıyoruz.

Birleşmeler ve Devralmalar ve Dava ve Uyuşmazlık Çözümü hakkındaki hizmetlerimize ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Diğer Başlıklar

Taşınmaz Hukuku

Rekabet Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Bankacılık ve Finans

Şirketler Hukuku

Arabuluculuk

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Uluslararası Ticaret Hukuku

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

İnşaat Hukuku

Uluslararası Tahkim