Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

İnşaat Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki proje ve ihtilaflar için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ekibimizde İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen hukukçuların yanı sıra, inşaat mühendisi de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ziya Akıncı, inşaat hukuku alanında yayınlanmış birçok kitap ve makalesi olmasının yanı sıra Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde inşaat hukuku dersi vermektedir.

Akıncı Hukuk Bürosu olarak, FIDIC ve diğer uluslararası standart sözleşmeler başta olmak üzere, inşaat hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, taleplerin hazırlanması ve yönetimi, sözleşmelerin ve uyuşmazlıkların risk analizlerinin yapılarak proje ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi konularında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ayrıca inşaat uyuşmazlıklarının dava, tahkim, arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm kurulu süreçleriyle çözüme kavuşturulması için eylem planları geliştirerek sonuca varıyoruz.

Akıncı Hukuk Bürosu Türkiye’deki uluslararası projeler ve ihtilaflarda oldukça geniş bir deneyime sahiptir. Aynı şekilde başta Orta Doğu, Afrika, Rusya ve çevresindeki akraba Türk cumhuriyetleri olmak üzere Türk inşaat şirketlerinin çok sayıda proje ve uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasında rol aldığımızı gururla belirtmek isteriz.

Arabuluculuk, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, Enerji, Madencilik ve Altyapı, Kamu-Özel Sektör İş Birliği ve Uluslararası Tahkim konularındaki hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Diğer Başlıklar

Taşınmaz Hukuku

Rekabet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Bankacılık ve Finans

Şirketler Hukuku

Arabuluculuk

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Uluslararası Ticaret Hukuku

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

Uluslararası Tahkim