Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

Akıncı Hukuk Bürosu olarak hem kamunun taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanmasında, hem de bu sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü sürecinde müvekkillerimize destek olmaktayız.

Yap-İşlet-Devret, Kamu-Özel İş Birliği ve İmtiyaz sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması ve müzakerelerinde hukuki riskleri gözeterek,  söz konusu anlaşmaların hazırlanması ve uygulama aşamasında müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Kamunun taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanmasında Akıncı Hukuk Bürosu olarak sadece Türk mevzuatı ile sınırlı kalmayıp birçok farklı ülke mevzuatı kapsamında da hizmet sunmaktayız. Ayrıca kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklar bakımından hem ulusal hem de uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının işletilmesinde oldukça deneyimli bir ekibe sahibiz.

Arabuluculuk, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, Enerji, Madencilik ve Altyapı, İnşaat Hukuku, Uluslararası Tahkim ve Uluslararası Ticaret Hukuku konularındaki hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Diğer Başlıklar

Taşınmaz Hukuku

Rekabet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Bankacılık ve Finans

Şirketler Hukuku

Arabuluculuk

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Uluslararası Ticaret Hukuku

Enerji, Madencilik ve Altyapı

İnşaat Hukuku

Uluslararası Tahkim