Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali Sebebiyle Erişimin Engellenmesi

02 Kasım, 2020

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahiplerinin manevi ve mali haklarını belirlemek, onları korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmek amacıyla çeşitli hükümler getirmektedir.

İnternetin hayatlarımızın büyük bir bölümünü doldurduğu günümüzde, FSEK kapsamında korunan eser sahiplerinin haklarının internet yoluyla da ihlal edilmesi durumu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. FSEK ile tanınan fikri mülkiyet haklarının internet üzerinden ihlali halinde, FSEK Ek Madde 4’ün getirmiş olduğu tedbir ile, ihlale konu eserlerin erişiminin engellenebilmesi mümkün olmaktadır.

Söz konusu Ek Madde 4 uyarınca, eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin haklarının servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından ihlali halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bu süreç için izlenmesi gereken yol aşağıdaki şekildedir:

-       Öncelikle hakları ihlal edilen gerçek veya tüzel kişi bilgi içerik sağlayıcısına ihtarname göndererek üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. Bu yönteme uygulamada “Uyar-Kaldır” yöntemi adı verilmektedir.

-       İçerik sağlayıcı hak sahibinin ihtarına üç günlük süre içinde uymaz ve ihlali sona erdirmezse, eser sahibi Cumhuriyet Savcılığı’na başvuru yaparak üç gün içinde internete erişimi sağlayan servis sağlayıcıdan ihlale devam eden içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulmasını talep edebilir. 

İkinci talebin yerine getirilmesi sonucu ihlalin durdurulması halinde içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“5651 sayılı Kanun”) uyarınca kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliğinin ihlali sonucunda erişimin engellenmesi imkanının yanı sıra, FSEK Ek Madde 4’ün uygulanmasıyla Uyar-Kaldır yöntemiyle doğrudan içerik sağlayıcısına ulaşarak, ihlal giderilmezse de Cumhuriyet Savcılığı’na başvurularak eser sahibinin haklarını ihlal eden içeriğin kaldırılabilmesi mümkün olmaktadır.

Yayınlar