VERBIS'e Kayıt Süresi Uzatıldı

27 December, 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27 Aralık 2019 tarihli Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, veya
  • Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, veya
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

اخبار واحداث

مجالات الممارسة