Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Gayrimenkul Edinimi İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

02 Kasım, 2020

Türk vatandaşlığının gayrimenkul edinimi yolu ile kazanılması, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai hallerden birisi olarak düzenlenmiştir. Bu maddede, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (“6458 sayılı Kanun”) 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca, Türkiye’de çalışmayan ancak Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 20. maddesinde belirlenen kriterleri yerine getiren yabancıların, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilmesi mümkündür. Ayrıca 6458 sayılı Kanun’un 31. Maddesinin ilgili bendinde, yatırımda bulunanların yabancı eşi ve yabancı çocukları da bu kapsama dâhil edilmiştir ve istisnai olarak vatandaşlık kazanmaları mümkündür.

Yönetmelik’in 20. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca;

-       en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazın üç yıl satılmaması şartıyla satın alınması veya

-       kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulması ile en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmaza ilişkin sözleşmenin üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmaması şartıyla noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi ile

yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir.

Gayrimenkulün 250.000 Amerikan Doları olduğunun tespit edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Gayrimenkul Değerleme Yetkisi verilmiş bir değerleme kuruluşundan Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu alınması gerekmektedir. Taşınmaz Değerleme Raporu’nun geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren üç aydır ve raporda gösterilen değer en az 250.000 Amerikan Doları olmalıdır. Taşınmaz Değerleme Raporu’nun alınmasını takiben, para transferini gösteren dekontun aslı ve gerekli diğer belgelerle birlikte Tapu Müdürlüğü’ne gidilerek üç yıl süre ile satmama vaadi şerh edilerek taşınmaz devi gerçekleştirilmektedir.

Taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alınarak işlemler tamamlandıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından belgeler uygunluk belgesi verecek makama gönderilir. Uygunluk Belgesi’nin alınmasını müteakiben, ikamet izni başvurusu yapılabilmesi için gereken belgelerle birlikte Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne vatandaşlık ikameti başvurusu yapılır. İkamet izni başvurusu ile ikametgahın alınmasından sonra ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır. İç İşleri Bakanlığı tarafından kurulan yabancı yatırımcılar özel ofisi tarafından vatandaşlık başvurusu incelenir.

İlgili kurumlardan tüm onaylar alındıktan sonra başvuru Cumhurbaşkanı kararı ile sonuçlandırılacaktır.

 

Yayınlar