Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle Erişimin Engellenmesi

02 Kasım, 2020

İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usuller 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“5651 sayılı Kanun”) düzenlenmektedir.

Kişilik hakları, özel hukukta kişinin doğumuyla birlikte kazandığı ve üzerine kişisel gelişimiyle birlikte her geçen gün yeni değerler kattığı kişiliğinin, maddi ve manevi bütünlüğünün, yeri geldiğinde isminin, mesleki kariyerinin, ailesinin ve hatta sosyal çevresinin üzerinde biriktirdiği, kısacası kendini gerçekleştirme yolunda elde ettiği tüm maddi ve manevi bütünlüğü üzerinde elde ettiği beşeri kazanımlarının ve zaman içinde değişen/genişleyen menfaatlerinin hukuk düzeni tarafından koruma altına alınan yönüdür.[1] Kişilik hakları mutlak haktır ve herkese karşı ileri sürülebilirler.

5651 sayılı Kanunun 9. maddesinde, İnternet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir. Bir kimsenin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte haber, yorum, resim, video vb. içeriklerin İnternet’te paylaşılması halinde, kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar söz konusu içeriğin kaldırılmasını veya erişimin engellenmesini;

  1. içerik sağlayıcısına ulaşarak içerik sağlayıcısından,
  2. içerik sağlayıcısına ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile yer sağlayıcısından,
  3. doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak talep edebilir.

Yer sağlayıcısı, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Bir diğer deyişle, kişilik hakkının ihlal edildiği içeriği barındıran internet ortamlarıdır. Buna örnek olarak Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Ekşi Sözlük, X Haber Sitesi gibi siteler verilebilir. İçerik sağlayıcısı ise, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Yani, yer sağlayıcısında ilgili içeriğim yer almasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Örneğin, yukarıda sayılan yer sağlayıcılarına üye olarak içerik paylaşan hesaplar, haber sitelerinde yayınlanması için haber üretip yer sağlayıcıya ileten gerçek veya tüzel kişiler gibi.

5651 sayılı Kanun, doğrudan içerik veya yer sağlayıcılara başvurma imkanı verdiği gibi, bu imkanlardan bağımsız olarak Sulh Ceza Hakimliklerine de başvurarak, kişilik haklarını zedeleyen içeriğin kaldırılması veya söz konusu içeriğe erişimin engellenmesi talep edilebilir. Sulh Ceza Hakimliklerine yapılan başvurular en geç 24 saat içinde duruşma yapılmaksızın karara bağlanır ve verilecek erişimin engellenmesi kararı ile kişilik haklarını ihlal eden içerik ile ilgili erişimin engellenmesi kararı verilir. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (“Birlik”) gönderilir. Birlik, erişim sağlayıcıya kendisine gönderilen erişimin engellenmesi kararını gönderir gereği en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararını yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İçeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararına karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.[1] Yargıtay 19. CD., E. 2017/710, K. 2017/4575, T. 15/05/2017

Yayınlar