Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Türk Vatandaşlığının Yatırım Yoluyla Kazanılması

02 Kasım, 2020

Türk vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılması, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai hallerden birisi olarak düzenlenmiştir. Bu maddede, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (“6458 sayılı Kanun”) 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca, Türkiye’de çalışmayan ancak Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 20. Maddesinde belirlenen miktar ve şartlarda yatırım yaparak ikamet izni alanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir. Ayrıca 6458 sayılı Kanun’un 31. Maddesinin ilgili bendinde, yatırımda bulunanların yabancı eşi ve yabancı çocukları da bu kapsama dâhil edilmiştir ve istisnai olarak vatandaşlık kazanmaları mümkündür.

Yönetmelik madde 20’ye göre,

  1. en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında;

-     iş kurmak, şirket satın almak gibi bir serbest sermaye yatırımı yapan,

-     mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutma taahhüdünde bulunan,

-     Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan veya

-     gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alan kişiler ile

  1. en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı üç yıl satmamak kaydıyla satın alan veya üzerinde bazı haklar kuran veya
  2. en az 50 kişilik istihdam oluşturan kişiler

yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir. Belirlenen şartları taşıyan kişiler hakkında, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yazılı talimat üzerine başvuruda bulunulabilecektir. 

 

 

Yayınlar