İş Hukuku

İş Hukuku; iş, işçi, işveren konularını ele almak ve bu konuda doğabilecek ihtilafları düzenlemek amacı ile varolmuştur. İş Hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görüşülür. Ülkemizde iş hukuku 1475 sayılı kanun olarak da bilinmektedir. Ülkemizde iş hukuku ilk olarak 25.08.1971 tarihinde kabul edilmiştir. 01.9.1971 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İş hukuku uyulması zorunlu olan bir kurallar bütünüdür. Resmi işyerinde hizmet akdi ile başlayan ve yaptığı iş karşılığında işçi ile işveren arasındaki ilişkileri ve bağlı bulundukları toplulukları (SSK, İş Kurumu, sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar, dernekler vb.) zorunlu kurallar çerçevesinde değerlendirir. Çalışanlar, bağımlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılır. İş hukuku, yalnızca bağımlı işçilerden işçiyi ele alır ve işverenle ilişkilerini düzenler. Bağımlı işçi grubunda yer alan memurlar, idare hukukunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına girmektedir. İş hukuku, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır.