İş Hukuku

İş Hukuku; iş, işçi, işveren konularını ele almak ve bu konuda doğabilecek ihtilafları düzenlemek amacı ile var olmuştur.

Akıncı Hukuk Bürosu olarak bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ile ilgili müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve risk analizi hizmetleri sağlamaktayız. Bu minvalde işletmelerin yeniden organizasyonu, iş sözleşmelerinin yönetimi ve kaleme alınması ve müzakere edilmesi süreçlerinde aktif destek sağlamaktayız.

Buna ek olarak bireysel ve toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarda müvekkillerimizi arabuluculuk ve dava süreçleri ile sulh müzakerelerinde temsil etmekteyiz.