İnşaat Hukuku2024-03-28T12:30:19+00:00

İnşaat Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki proje ve ihtilaflar için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ekibimizde İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça bilen hukukçuların yanı sıra, inşaat mühendisi de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın inşaat hukuku alanında yayınlanmış birçok kitap ve makalesi bulunmakta olup son olarak “Milletlerarası İnşaat Sözleşmeleri” isimli kitabı yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Akıncı, Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde inşaat hukuku dersi vermektedir. Prof. Dr. Akıncı, Who is Who Legal tarafından inşaat hukuku alanında “thought leader” ve “global leader” unvanlarına layık görülmüştür. Prof Dr. Akıncı inşaat ihtilaflarında düzenli olarak hakem ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) üyesi olarak görev almaktadır.

Bu tecrübeden hareketle, Akıncı Hukuk Bürosu olarak, FIDIC ve diğer uluslararası standart sözleşmeler başta olmak üzere, inşaat hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, taleplerin hazırlanması ve yönetimi, sözleşmelerin ve uyuşmazlıkların risk analizlerinin yapılarak proje ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi konularında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ayrıca inşaat uyuşmazlıklarının dava, tahkim, arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm kurulu süreçleriyle çözüme kavuşturulması için eylem planları geliştirerek sonuca varıyoruz.

Akıncı Hukuk Bürosu Türkiye’deki uluslararası projeler ve ihtilaflarda oldukça geniş bir deneyime sahiptir. Aynı şekilde başta Orta Doğu, Afrika, Rusya ve çevresindeki akraba Türk cumhuriyetleri olmak üzere Türk inşaat şirketlerinin çok sayıda proje ve uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasında rol aldığımızı gururla belirtmek isteriz.

En Son Yayınlanan İnşaat Bültenleri

Go to Top