Uluslararası Aile Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak yabancılık unsuru taşıyan miras hukuku ve aile hukuku alanlarında sektörde tanınmış bir deneyime sahibiz. Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın “Milletlerarası Aile Hukuku” isimli eseri mevcut olup, bu tecrübeden hareketle, uluslararası nitelikteki boşanma ve velayet davaları, şahsi ilişki kurulması davası, mirasa ilişkin olarak tereke tespiti, muris muvazaası, denkleştirme vb. davalar, yabancı mahkemelerden alınmış boşanma ve velayete ilişkin kararların Türk hukuku uyarınca tanınması gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vehçelerine Dair Lahey Sözleşmesi’nin kapsamına giren uyuşmazlıklarda takımımız konunun hassasiyetinin bilincinde olup ivedilikle uyuşmazlığın çözülmesi için çalışmaktadır. Ayrıca ekibimiz, hukuka aykırı olarak herhangi bir ülkeye kaçırılan veya başka bir ülkede alıkonulan çocukların bulunması ve mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönüşünün sağlanması için uygun adımları atmak konusunda deneyimlidir.

Bununla paralel olarak, Birleşik Krallık’ta bulunan Reunite gibi uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde bulunan Türkiye’deki sayılı hukuk bürolarından biriyiz. Hassas bir konu olması sebebiyle genellikle uzun yasal süreçleri içeren meseleleri ele alırken stratejik yaklaşımımız, meselenin etkin bir şekilde çözülmesi için büyük rol oynamaktadır. Takımımızda bulunan avukatlar ileri seviyede İngilizce konuşmakta ve birçok yabancı müvekkile hizmet vermektedir.

Farklı ülkelerin miras ve aile hukukuna ilişkin hükümlerinde ortaya çıkan kanun ihtilaflarının çıkardığı zorluklar karşısında uzman takımımız, Türk mahkemelerinden karar alınması veya yurt dışında verilen kararların tanınması hususunda etkin çalışmalarıyla meşakkatli uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır.