Şirketler Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak, Türkiye’de pek çok sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerimize kuruluş aşamasından itibaren işletmesel bütün süreçlerinde hukuki destek sağlıyoruz.

Bu kapsamda şirketlerin kuruluş aşamasında esas sözleşme, gerekiyorsa pay sahipleri sözleşmesinin düzenlenmesi, şirket bünyesinde yer alan sermaye artırımları, grup içi yapılandırma, pay devri, birleşme ve devralma, nev’i değiştirme, halka açılma, yönetim yapılandırılması gibi pek çok alanda hizmet veriyoruz.

Şirketlerin şubelerinin veya irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra mevzuat uyarınca şirketlerin yerine getirmesi gereken yönetim kurulu kararının alınması, genel kurul toplantısının yürütülmesi, sermaye artırımı veya azaltımı kararların alınmasında da müvekkillerimize danışmanlık ve rehberlik sunuyoruz.

Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Akıncı Hukuk Bürosu olarak standart sözleşme taslaklarının düzenlenmesinin yanında aşağıdakiler de dahil olmak üzere gerekli her alanda sözleşmelerin yazım ve müzakerelerinde yer almaktayız:

 • Lisans Sözleşmeleri
 • Joint Venture/Adi ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Tedarik Sözleşmeleri
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • Gelir Paylaşım Sözleşmeleri
 • Abonelik Sözleşmeleri
 • Reklam Sözleşmeleri
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • Tek Satıcılık Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Rekabet Etmeme Sözleşmeleri
 • Yasal Düzenlemelere Uyumluluk

Sektörde yer edinmiş Akıncı Hukuk Bürosu ekibi olarak, mevzuatta yer alan birincil ve ikincil nitelikteki bütün düzenlemelerle getirilen yükümlülüklerin tamamının yerine getirilmesini sağlamaktayız. Müvekkillerimizin faaliyetlerinin ticaret hukukundan vergi hukukuna, rekabet hukukundan işletmenin dahil olduğu sağlık hukuku, spor hukuku ve enerji hukuku gibi her alanda yer alan özel düzenlemelere uyumlu hale getirilmesini sağlamaktayız.