Arabuluculuk

Arabuluculuk alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. İç hukukta ticari davalar açısından mahkemede dava açmadan önce arabulucu yoluna başvurmak zorunludur.

Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi durumunda arabuluculuğa başvurulması zorunlu değildir. Ancak taraflar tahkimden önce arabulucuya gidilmesi konusunda anlaşabilirler. Uluslararası ticari uyuşmazlıklarda taraflar arabuluculuk anlaşması yaparak uyuşmazlıklarını çözecek bir arabulucu tayin edebilirler. Arabulucu tarafları uzlaştırarak uyuşmazlığı mahkemeye veya tahkime taşımadan çözümlenmesine yardımcı olacaktır.

Prof. Dr. Ziya Akıncı Who is Who Legal tarafından ticari arabuluculuk “global leader” unvanına layık görülmüştür. Bu bilgi birikiminden hareketle, Akıncı Hukuk Bürosu olarak, söz konusu uyuşmazlığın arabulucu aşamasında çözümü için elverişli olduğu durumlarda, arabulucunun seçilmesi, arabuluculuk sürecine hazırlık ve uzlaşmanın sağlanması konularında müvekkillerimize destek oluyoruz.

Ayrıca, tahkim alanındaki deneyimimiz sayesinde, arabuluculuk sürecinin ardından yaşanabilecek süreçleri de göz önünde bulundurarak, uyuşmazlık için en gerçekçi risk yönetiminin yapılmasını ve uzlaşma olmaması durumunda, sonraki aşamalara hazırlık yapılmasını sağlıyoruz.