Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Akıncı Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de iş kurmak isteyen uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık vermek konusunda tecrübe sahibiyiz. Türkiye pazarına giriş yapan şirketler ve yatırımcılara verdiğimiz danışmanlıktaki başarımızla uluslararası alanda tanınmaktayız.

Hizmetlerimiz, bir işyerinin hayatının her aşamasında yer alan yasal konuları kapsamaktadır. Bunların arasında, kuruluş belgelerinin hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, şube ve irtibat bürolarının kurulması gibi faaliyetler bulunmaktadır.

Yabancı şirketlerin Türkiye pazarına girişinin yanı sıra, Türk şirketleri ve yabancı şirketler arasında ortak girişim ve iş birliği anlaşmalarına dair danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur. Ortak girişim düzenlemelerinin yapılandırılmasına ilişkin; ortak girişim sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması, ortak girişim teşekküllerinin oluşturulması, lisanslama düzenlemeleri ve ortak markalaşma düzenlemelerinin müzakere edilmesi ve belgelendirilmesi dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Girişim ortaklıkları düzenlemelerinin vergi etkisi ve ilgili yönetim ve yönetişim konuları ile ortak girişimlerle ilgili özel konular arasındaki anlaşmalara dair tavsiyede bulunmaktayız.

Akıncı Hukuk Bürosu birçok ülkede yer alan önemli yatırımlara ilişkin anlaşmazlıklarda yatırımcılara ve ülkelere danışmanlık hizmetleri sunar. Bu anlaşmazlıklar, yatırımcının vatandaşı olduğu ülke ve yatırım yapılan ülke arasında söz konusu İkili Yatırım Anlaşmasına dayanarak, Dünya Bankası bünyesinde bir tahkim mahkemesi olan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’nin (“ICSID”) önünde karara bağlanmaktadır. Akıncı Hukuk Bürosu olarak özellikle Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkelerinde mevcut yatırımlara ilişkin anlaşmazlıklara dair kayda değer tecrübeye sahibiz.