Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, farklı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiliklerin arasındaki ticari işlemler ve sözleşmeleri kapsamaktadır. Akıncı Hukuk Bürosu olarak, bu tür sözleşmelerin tabi olduğu yerli ve uluslararası mevzuata hâkim ve bu alanda kayda değer tecrübeye sahip olan ekibimizle beraber, uluslararası ticari işlemler ve uluslararası ihtilaflara ilişkin yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmekte ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Yabancı müvekkillerin Türkiye’de iş kurma ve işletme faaliyetlerine ilişkin en iyi hukuki tavsiyeyi sunmanın yanı sıra, uluslararası ticari sözleşmeler ve bu sözleşmelere dair anlaşmazlıklar hususunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Uluslararası ticari uyuşmazlıkların Türkiye veya bir başka ülkede dava veya tahkim edilmesinin gerekliliğini değerlendirip, müvekkillerimizi en uygun şekilde yönlendirmeye özen gösteririz.

Bu tip uyuşmazlıkların çözümü için tahkimin yanı sıra arabuluculuk konusunda danışmanlık hizmetimiz mevcuttur.