Kamu – Özel Sektör İşbirliği

Akıncı Hukuk Bürosu olarak hem kamunun taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanmasında, hem de bu sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü sürecinde müvekkillerimize destek olmaktayız.

Yap-İşlet-Devret, Kamu-Özel İş Birliği ve İmtiyaz sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması ve müzakerelerinde hukuki riskleri gözeterek, söz konusu anlaşmaların hazırlanması ve uygulama aşamasında müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Kamunun taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanmasında Akıncı Hukuk Bürosu olarak sadece Türk mevzuatı ile sınırlı kalmayıp birçok farklı ülke mevzuatı kapsamında da hizmet sunmaktayız. Ayrıca kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklar bakımından hem ulusal hem de uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının işletilmesinde oldukça deneyimli bir ekibe sahibiz.