Rekabet Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak, günümüzde hızla değişmekte olan rekabet hukuku mevzuatını yakından takip ediyoruz. Rekabet hukuku kurallarının ihlal edilmesi dolayısıyla ortaya çıkabilecek yıpratıcı sürecin farkındayız. Bu sebeple, müvekkillerimizin sektörel ihtiyaçlarını kavrayarak rekabet hukukuna ilişkin problemleri erkenden saptıyor ve risklerin azaltılmasına yönelik eylem planları geliştiriyoruz.

Ekip olarak müvekkillerimize birleşme ve devralmalara ilişkin bildirimler ile menfi tespit/muafiyet başvurularının yapılması ve rekabet hukukuna dair çeşitli soruşturma ve yargı süreçlerinin yürütülmesi gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Özellikle dava ve uyuşmazlık çözümü ve uluslararası ticaret hukuku alanlarındaki geniş tecrübemiz sayesinde soruşturma ve yargı süreçlerini başarıyla yürütüyoruz.