Taşınmaz Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak taşınmaz hukukuna ilişkin her konuda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Mülkiyete ilişkin hakların satılması, kiralanması, tapu tescil iptal davaları, ortaklığın giderilmesi davaları ve/veya taşınmaz üzerinde bir kimseye sınırlı ayni hak tanınması konularında deneyimliyiz. Ayrıca, gayrimenkule ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması konusunda da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ekibimiz sözleşme, borç, alacak ve tazminat taleplerini tasdik ve analiz ederek, süreç boyunca müzakere ve aracılık hizmetleri sunmaktadır. Uyuşmazlık durumunda, dava yoluyla uyuşmazlığın çözümünü sağlamak konusunda da deneyimlidir.

Dava sürecinden önce pratik tavsiyeler sunmanın yanı sıra çevresel planlama, yapı kullanma izin belgesi alma ve ticari mülkiyet yönetim ve kiralamasından kaynaklı süreçlerin yönetilmesi konularında da tavsiyeler sunmaktayız.

Akıncı Hukuk Bürosu olarak, gayrimenkul sektöründe mülk sahipleri, kiracılar, yatırımcılar, mimarlar ve kredi verenleri temsil etmekteyiz. Yabancı müvekkillerimize de Türkiye’deki ve uluslararası ölçekteki projelere konu konut, kooperatif ve diğer taşınmazların alımı/satımı konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.