Fikri Mülkiyet Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, alan adları, telif, bilgisayar yazılımları da dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet konusuna giren hususların tümünde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Büromuzun fikri mülkiyet hukuku kapsamında sunduğu hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı modeller ve telif haklarının ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması, devir işlemleri ve bu hususlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü
  • Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarına konu itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma müzakerelerinde danışmanlık hizmeti sağlanması
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
  • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

Akıncı Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve tecrübeli ekibimizle fikri mülkiyet haklarını korumakla sınırlı kalmayıp, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da müvekkillerimize gereken desteği sağlıyoruz.