Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Uluslararası Aile Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak yabancılık unsuru taşıyan miras hukuku ve aile hukuku alanlarında sektörde tanınmış bir deneyime sahibiz. Uluslararası nitelikteki boşanma ve velayet davaları, şahsi ilişki kurulması davası, mirasa ilişkin olarak tereke tespiti, muris muvazaası, denkleştirme vb. davalar, yabancı mahkemelerden alınmış boşanma ve velayete ilişkin kararların Türk hukuku uyarınca tanınması gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vehçelerine Dair Lahey Sözleşmesi'nin kapsamına giren uyuşmazlıklarda takımımız konunun hassasiyetinin bilincinde olup ivedilikle uyuşmazlığın çözülmesi için çalışmaktadır. Ayrıca ekibimiz, hukuka aykırı olarak herhangi bir ülkeye kaçırılan veya başka bir ülkede alıkonulan çocukların bulunması ve mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönüşünün sağlanması için uygun adımları atmak konusunda deneyimlidir.

Bununla paralel olarak, Birleşik Krallık’ta bulunan Reunite gibi uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde bulunan Türkiye'deki sayılı hukuk bürolarından biriyiz. Hassas bir konu olması sebebiyle genellikle uzun yasal süreçleri içeren meseleleri ele alıken stratejik yaklaşımımız, meselenin etkin bir şekilde çözülmesi için büyük rol oynamaktadır. Takımımızda bulunan avukatlar ileri seviyede İngilizce konuşmakta ve birçok yabancı müvekkile hizmet vermektedir.

Farklı ülkelerin miras ve aile hukukuna ilişkin hükümlerinde ortaya çıkan kanun ihtilaflarının çıkardığı zorluklar karşısında uzman takımımız, Türk mahkemelerinden karar alınması veya yurt dışında verilen kararların tanınması hususunda etkin çalışmalarıyla meşakkatli uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır.

Diğer Başlıklar

Taşınmaz Hukuku

Rekabet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Bankacılık ve Finans

Şirketler Hukuku

Arabuluculuk

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Uluslararası Ticaret Hukuku

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

İnşaat Hukuku

Uluslararası Tahkim