Nisan 2022 İnşaat Bülteni

Yüklenicilere Ek Fiyat Farkı Verilmesine İlişkin Kurum Kararı Yayınlandı 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı kurum web sitesinde yayımlandı. Kurul kararında yüklenicilere ek fiyat farkı verilmemesi yönünde idarenin takdir yetkisi bulunup bulunmadığı hususuna ilişkin olarak; Kamu İhale Kanunu’na [...]