Temmuz 2022 İnşaat Bülteni

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddeye İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Kararı Yayımlandı Karara göre Esasların yayımlandığı 13/5/2022 tarihinden önce idarelerce feshedilmiş sözleşmelerin, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmenin feshine ilişkin şartları sağlanması kaydıyla, yüklenici başvurularının Esaslar kapsamında yapıldığı kabulüyle değerlendirilmesi [...]