Mayıs 2022 İnşaat Bülteni

Kamu İhale Sözleşmelerinde Ek Fiyat Farkı Alınması ve Sözleşmenin Feshedilmesine İlişkin Kanun Değişikliği TBMM’de Kabul Edildi Ülkemizde yaşanan son gelişmeler ışığında TBMM genel kurulunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun fiyat farkı ve sözleşmenin feshedilmesi hükümleri yeniden gözden geçirildi. Kanunda yapılan değişikliklerle yüklenicilerin son dönemde yaşanan finansal sorunlar sebebiyle fiyat [...]