Mayıs 2022 İnşaat Bülteni

Kamu İhale Sözleşmelerinde Ek Fiyat Farkı Alınması ve Sözleşmenin Feshedilmesine İlişkin Kanun Değişikliği TBMM’de Kabul Edildi

Ülkemizde yaşanan son gelişmeler ışığında TBMM genel kurulunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun fiyat farkı ve sözleşmenin feshedilmesi hükümleri yeniden gözden geçirildi. Kanunda yapılan değişikliklerle yüklenicilerin son dönemde yaşanan finansal sorunlar sebebiyle fiyat farkı alabilmesinin önü açıldı. Ayrıca yapılan değişiklikle, gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olan sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilebileceği ve tasfiye edilebileceği düzenlendi.

FIDIC Mavi Kitabın İkinci Baskısını Yayımladı

FIDIC, IADC ile yakın iş birliği içinde, FIDIC Mavi Kitabı olarak da bilinen Tarama ve Islah İşleri Standart Sözleşmesi’nin ikinci baskısını kısa süre önce yayınladı. FIDIC Mavi Kitap, tüm tarama ve ıslah projeleri için kullanılabilir nitelikte bir standart sözleşme niteliğindedir. Şu anda sekiz dilde mevcut olan FIDIC Mavi Kitap, sektöre özel, açık ve dengeli bir standart sözleşme formu sağlayan ve aynı zamanda tarama projelerinin verimli bir şekilde hazırlanmasını, yönetimini ve yürütülmesini teşvik eden basit ve pratik bir yaklaşıma sahip olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır.

Götürü Bedelli Sözleşmelerde Önceden Öngörülemeyecek Nitelikteki Maliyet Artışları İçin Sözleşmenin Uyarlanması İstenebilir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, yüklenicinin farklı sebeplerle sözleşmede yer alan götürü bedelle kıyaslandığında öngörülemez, olağanüstü nitelikte bir maliyet artışı meydana gelmesi halinde uyarlama yapılarak sözleşmedeki götürü bedelin artırılabileceğine karar vermiştir. Yargıtay’ın kararına göre süre uzatımı gerekip gerekmediği, uyarlama gerekiyorsa bunun miktarı ve uzatılması gereken süre konusunda yeniden oluşturulacak uzman bilirkişi kurulundan gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp, mahkemece değerlendirilerek talepler konusunda sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekmektedir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:27+00:00
Go to Top