Temmuz 2022 İnşaat Bülteni

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddeye İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Kararı Yayımlandı

Karara göre Esasların yayımlandığı 13/5/2022 tarihinden önce idarelerce feshedilmiş sözleşmelerin, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmenin feshine ilişkin şartları sağlanması kaydıyla, yüklenici başvurularının Esaslar kapsamında yapıldığı kabulüyle değerlendirilmesi gerektiği, bu tür başvurular üzerine idarelerce alınan sözleşmenin fesih kararları geçerli olacaktır.

FIDIC Yönetim Kurulu İlk Kez Singapur’da Toplandı

İki yıllık Covid-19 arasından sonra ilk yüz yüze FIDIC yönetim kurulu toplantısı 2-3 Haziran tarihleri arasında Singapur’da gerçekleşti. Toplantıda üyeler 2021 yılı mali durumu da dahil olmak üzere 2022 yılı tahmini bütçesi, yapım ihaleleri ve 2020-2024 yılları arası mevcut kurumsal planların işlemesi için oluşturulacak yeni iş modeli tartışıldı. Yeni iş modeli önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak ve FIDIC üyeleri ve paydaşları ile paylaşılacak.

Sözleşmede Yer Alan Maktu Gecikme Tazminatı; Enflasyon, Fiyat Artışları ve Döviz Fiyatları Dikkate Alınarak Hakkaniyete Uygun Şekilde Takdir Edilmelidir

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, maktu gecikme tazminatının tarafları bağlayacağı sürenin sözleşmedeki teslim süresi, gecikilen sürenin uzunluğu, öngörülen tazminat miktarı, geçen süre içinde gerçekleşen enflasyon, fiyat artışları, döviz fiyatları ve faiz oranlarındaki artış ve eksilişler ve rayiçlere göre istenebilecek miktar ile maktu tazminatın ödenmeye devam edilmesi halinde işverenin de elde edeceği miktarlar da göz önünde tutulmak suretiyle hakkaniyete uygun biçimde hakim tarafından takdir edilmesi gerektiğine karar verdi.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:29+00:00
Go to Top