Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Taşınmaz Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu olarak taşınmaz hukukuna ilişkin her konuda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Mülkiyete ilişkin hakların satılması, kiralanması, tapu tescil iptal davaları, ortaklığın giderilmesi davaları ve/veya taşınmaz üzerinde bir kimseye sınırlı ayni hak tanınması konularında deneyimliyiz. Ayrıca, gayrimenkule ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması konusunda da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Ekibimiz sözleşme, borç, alacak ve tazminat taleplerini tasdik ve analiz ederek, süreç boyunca müzakere ve aracılık hizmetleri sunmaktadır. Uyuşmazlık durumunda, dava yoluyla uyuşmazlığın çözümünü sağlamak konusunda da deneyimlidir. 

Dava sürecinden önce pratik tavsiyeler sunmanın yanı sıra çevresel planlama, yapı kullanma izin belgesi alma ve ticari mülkiyet yönetim ve kiralamasından kaynaklı süreçlerin yönetilmesi konularında da tavsiyeler sunmaktayız. 

Akıncı Hukuk Bürosu olarak, gayrimenkul sektöründe mülk sahipleri, kiracılar, yatırımcılar, mimarlar ve kredi verenleri temsil etmekteyiz. Yabancı müvekkillerimize de Türkiye’deki ve uluslararası ölçekteki projelere konu konut, kooperatif ve diğer taşınmazların alımı/satımı konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.  

Diğer Başlıklar

Rekabet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Bankacılık ve Finans

Şirketler Hukuku

Arabuluculuk

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Uluslararası Ticaret Hukuku

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

İnşaat Hukuku

Uluslararası Tahkim