Şubat 2024 Tahkim Bülteni

Dünya Bankası Başkanı ICSID Genel Sekreterliği için Martina Polasek’i Aday Gösterdi

Dünya Bankası Başkanı ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) İdari Konsey Başkanı Ajay Banga, ICSID Genel Sekreterliği için Haziran ayında görevinden ayrılacak olan Meg Kinnear’ın yerine Martina Polasek’i aday göstermiştir. ICSID’e 2001 yılında katılmış olan Polasek, yıllar içinde kurumda çeşitli görevlerde bulunmuştur ve halen ICSID genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Polasek, İdari Konsey’in en az üçte ikisi tarafından onaylanması halinde altı yıla kadar görev yapabilecek olup müzakere ve oylama sürecinin iki ay kadar sürmesi beklenmektedir.

Yargıtay, İki Hakem Tarafından Verilen Kararın Kamu Düzenine Aykırı Olmadığına Karar Verdi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 12 Eylül 2023 tarih ve 2023/2416 E. ve 2023/2676 K. sayılı kararı ile hakem kararının iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.

Söz konusu yargılamada davacı, üç hakemden oluşan heyetin iki üyesi tarafından verilen hakem kararının iptalini talep ederken davalı, karşı tarafın hakeminin müzakerelere katılmayarak tahkim sürecini bilinçli olarak engellediğini ileri sürmüş ve iptal davasının reddini istemiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davada, üç hakemli hakem heyetinde iki hakem tarafından diğer hakemin gıyabında müzakere edilip hükme bağlanan kararın kamu düzenine aykırılık sebebiyle geçersiz olduğuna karar vermiştir. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca, bu durumun taraflarca ileri sürülmese dahi HMK 439. maddesi gereği resen gözetilebilecek hususlardan olduğuna hükmetmiştir.

Kararın temyizi üzerine Yargıtay, gıyabında karar verilen hakem heyeti üyesinin usulüne uygun olarak çağrılmasına rağmen toplantıya katılmamış olduğunu tespit ederek hakem kararının iptal edilmesinin hukuka uygun olmadığına karar vermiştir. Bu nedenle Yargıtay, hakem kararının iptaline ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozmuştur.

Ocak Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

İstanbul Tahkim Merkezi’ne 2023 yılı içerisinde toplamda 138 başvuru gerçekleşmiştir. 2023 yılı içerisinde 53 dava sonuçlandırılmış olup seri tahkimde görülen davaların %87’si 3 ay içerisinde; normal tahkimde görülen davaların %50’si 6 ayda, %30’u 1 yılda, %20’si ise 1 yıldan uzun sürede sonuçlanmıştır. Uyuşmazlık konuları bakımından en büyük pay %22 ile inşaat hukuku uyuşmazlıklarının olmuştur. Bunu sırasıyla satış, hizmet, pay devri ve enerji hukuku sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar izlemiştir.

Diğer Tahkim Bültenleri

2024-03-28T12:57:20+00:00
Go to Top