Mart 2024 İnşaat Bülteni

FIDIC ve Solar Impulse Foundation Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

FIDIC, çevre odaklı kâr amacı gütmeyen kuruluş Solar Impulse Foundation (SIF) ile inşaat teknolojisi ve müşavir mühendislik sektörlerinde sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesinde iş birliği yapmak üzere bir mutabakat imzalamıştır. FIDIC ve SIF, 3 yıllık mutabakat çerçevesinde bilgi paylaşımında bulunmayı, eğitim programlarında iş birliği yapmayı, mevzuatın modernizasyonunu desteklemeyi ve mühendislik, inşaat ve altyapı alanlarında çevre dostu çözümleri yaygınlaştırmak üzere birlikte projeler yürütmeyi planlıyor.

Akıncı Enerji Hukuku Konferansı Şubat Ayında Gerçekleştirildi

Enerji Hukuku konferansımız 7 Şubat 2024’te ofisimizde gerçekleşmiştir. Konferansta ofisimizin partnerlerinden Prof. Dr. Ziya Akıncı “İnşaat Uyuşmazlıklarının Çözümü” ve Dr. Ayşegül Sezgin Huysal “Enerji Sektöründe Birleşme ve Devralmalar” hakkında sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Rüzgar enerjisi sektörü hakkındaki panele Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Denetim Kurulu Başkanı Güray Erol, Enerjisa Üretim baş hukuk müşaviri Av. Zeynep Kalaycı ve GE Vernova hukuk müşaviri Av. Erdem Karabulut katılmış; güneş enerjisi sektörü hakkındaki panele ise Kalyon Holding hukuk müşaviri Av. Gökhan Sümer, Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, Yıldırım Enerji hukuk kıdemli müdürü Av. Nilay Nalça katılmıştır

Yargıtay Tarafların İmzası Bulunmayan Bina Projesi ile Sözleşmede Düzenlenen Bir Konuda Değişiklik Yapılamayacağına Karar Verdi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta eksik iş hususunu değerlendirmiştir. Somut olayda, taraflar arasındaki sözleşmede binanın asansörlü yapılacağının kararlaştırılmışsa da bina projesinde asansör bulunmadığından bina asansörsüz olarak inşa edilmiştir. İlk derece mahkemesi, bina projesinde davacının imzasının bulunmadığını da göz önünde bulundurarak sözleşmede bulunduğu halde asansörsüz olan projeye davacının onay verdiğinin kabul edilemeyeceği ve binada asansör yapılmamasının sözleşmeye göre eksiklik olduğunu tespit etmiştir. Temyize başvurulması üzerine Yargıtay, kararı onamıştır.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:05:04+00:00
Go to Top