Temmuz 2023 İnşaat Bülteni

Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliği Projelerine Yönelik Yeni Bir FIDIC Sözleşmesi İçin Çalışmalar Başladı

İnşaat sektöründe karbon emisyonunu düşürmeye yönelik hareketler hız kazanırken, rüzgâr çiftliklerinin inşasında FIDIC sözleşmelerine sıklıkla başvuruluyor. Ancak sözleşmeler, deniz üstü rüzgâr çiftliği projelerinin spesifik ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için ciddi değişikliklerle uygulanıyor. Bu sebeple FIDIC tarafından görevlendirilen ve mühendis, hukukçu, proje uzmanı, müteahhit ve enerji sektöründen uzmanların yer aldığı bir komisyon, deniz üstü rüzgâr çiftliği projelerine yönelik yeni bir FIDIC sözleşmesi hazırlanması için çalışmalara başladı. Yeni sözleşmenin, 2025’in sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.

Türk Müteahhitler 2023 Yılının İlk Altı Ayında Yurt Dışında 7.5 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılının ilk yarısında Türk müteahhitler yurt dışında toplam 7 milyar 498 milyon 146 bin dolar değerinde 110 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 68,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisinde geçen bir önceki yılın aynı döneminde bu tutar 4 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Müteahhitlerin proje üstlendikleri ülkeler arasında Rusya, Türkmenistan ve Irak başı çekerken Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de projelerin yoğun olarak gerçekleştiği ülkeler arasında yer aldı.

Götürü Bedelli İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Hak Ettiği Bedel Fiziki Oran Yöntemiyle Hesaplanır

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, götürü bedelli inşaat sözleşmesinde yüklenicinin hak ettiği imalat bedelini fiziki oran yöntemine uygun olarak hazırlanmayan bilirkişi raporuna dayanarak hesaplayan ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. Yüksek mahkeme kararında, götürü bedelli sözleşmede yüklenicinin hak ettiği imalât bedelinin, yüklenicinin sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalâtların eksik ve ayıpları da dikkate alınarak işin tamamına göre fiziki oranının tespit edilip, bulunacak bu oranın götürü iş bedeline uygulanması suretiyle saptanması gerektiğine hükmetmiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:47+00:00
Go to Top