Ekim 2023 İnşaat Bülteni

FIDIC, Kapsam 3 Karbon Emisyonlarına Dair En İyi Uygulama Raporunu Yayımladı

FIDIC, Singapur’da düzenlenen yıllık Küresel Altyapı Konferansı’nda Kapsam 3 Karbon Emisyonları’na dair “Altyapı Sektörünün Karbonsuzlaştırılması” başlıklı en iyi uygulama raporunu yayımladı. Kapsam 3 Karbon Emisyonları, bir şirketin kendisi tarafından üretilmeyen ve sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklardan kaynaklanmayan ancak değer zincirinde dolaylı olarak sorumlu olduğu emisyonları kapsıyor.

2023’te yayımlanan sürdürülebilir altyapı raporları serisinin bir parçası olan bu rapor, altyapı sektöründeki yükleniciler ve danışman mühendisler için faydalı bir rehber niteliğini taşıyor.

2023 Yılı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” Listesinde 40 Türk Firma Yer Aldı

Engineering News Record (ENR), her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak hazırladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini yayımladı. Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın neden olduğu kayıp ve proje maliyetlerindeki artışa rağmen Türkiye, 2022 yılındaki performansıyla bu yıl “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 40 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye, firma sayısı esas alındığında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında ikinci oldu. Listede 81 firmayla birinci Çin olurken, üçüncü sırada 39 firma ile ABD yer aldı. Türkiye’nin küresel inşaat pazarındaki payı ise yüzde %4,4 oldu. Türk firmalarının faaliyetleri ağırlıklı olarak Avrupa – Rusya dahil – (USD 9,2 milyar), Orta Doğu (USD 4,3 milyar), Afrika (USD 3,1 milyar) ve Asya (USD 1,9 milyar) bölgelerinde yoğunlaştı

Yargıtay Götürü Bedelli İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Hak Ettiği Bedelin Fiziki Oran Yöntemiyle Hesaplanması Gerektiğine Hükmetmiştir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, götürü bedelli inşaat sözleşmesinde yüklenicinin hak ettiği imalat bedelini fiziki oran yöntemine uygun olarak hazırlanmayan bilirkişi raporuna dayanarak hesaplayan ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. Yüksek mahkeme kararında, götürü bedelli sözleşmede yüklenicinin hak ettiği imalât bedelinin, yüklenicinin sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği imalâtların eksik ve ayıpları da dikkate alınarak işin tamamına göre fiziki oranının tespit edilip, bulunacak bu oranın götürü iş bedeline uygulanması suretiyle saptanması gerektiğine hükmetmiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:17+00:00
Go to Top