Aralık 2022 Tahkim Bülteni

Avrupa Birliği Ülkeleri Enerji Şartı Anlaşması’ndan Çekilme İradelerini Ortaya Koydu

Geçtiğimiz aylarda sekiz Avrupa Birliği (“AB”) Ülkesi Enerji Şartı Anlaşması’ndan (“Energy Charter Treaty”, “ECT”) çekilmek istediğini duyurdu. Geri çekilmeye yönelik açıklamalar ilk defa 2016 yılında İtalya tarafından dile getirilmişti. İtalya’dan sonra geçtiğimiz aylarda Polonya, İspanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Slovenya, Almanya ve Lüksemburg da ECT’den çekilmek istediğini açıkladı. Son olarak, 24 Kasım 2022 tarihinde AB Parlamentosu AB Ülkeleri’nin koordineli bir şekilde ECT’den çekilmesi için çağrıda bulundu.

Antlaşmadan çekilmek isteyen AB Ülkeleri ECT’ye ilişkin temel endişelerinin antlaşmanın “günün şartlarına uymaması” ve “AB hukuku ve AB’nin iklim değişikliği ve sürdürebilirlik hedefleri ile uyuşmaması” olduğunu belirtmektedir. Buna karşılık, ECT’nin güncellenmesi amacıyla taraf devletler 2017’nin ikinci yarısından itibaren görüşmeler gerçekleştirmekteydi. Bu görüşmeler 24 Haziran 2022 tarihinde tamamlandı ve ECT’nin güncelleştirilmiş versiyonu “prensip olarak” kabul edildi. Ancak AB Komisyonu yeniden düzenlenen antlaşmanın kabul edilmesine yönelik oylamayı ertelemektedir. Ayrıca ECT’den çekilme iradesi ortaya koyan AB Ülkeleri’nin sayısı artmaya devam etmektedir. Her halükârda, ECT’nin “sona erme hükmü” uyarınca, antlaşmadan geri çekilmeden itibaren 20 yıl boyunca anlaşma kapsamında yatırımcılara sağlanan korumaların geçerli olacağı düzenlenmiştir.

Yargıtay Rekabet Yasağına İlişkin Cezai Şartın Tahkime Elverişli Olduğuna Karar Verdi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 20 Haziran 2022 tarih ve 2021/3492 sayılı kararı ile tahkim kararının iptali talebinin reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı.

Bölge Adliye Mahkemesi kararında tahkim kararının iptali talebini reddetmişti. Söz konusu kararda Bölge Adliye Mahkemesi (a) rekabet yasağından doğan cezai şarta ilişkin davaların tahkime elverişli olduğunu, (b) cezai şartın fahiş olup olmadığına ilişkin incelemenin davanın esasına ilişkin olması sebebiyle hakem heyetinin takdirinde olduğunu ve yerel mahkeme tarafından incelenemeyeceğini ve (c) bilirkişi/uzman görüşüne başvurup başvurmama kararının hakem heyetinin takdirinde olduğunu tespit etti.

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu kararını onayarak, cezai şart ihtilaflarının tahkime elverişli olduğunu ve hakemin yargılamayı yürütme usulü ile kararın esasının yerel mahkemelerce denetlenemeyeceğini içtihat haline getirmiş oldu.Kasım Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

Kasım Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

Konya Ticaret Odası, Konya Barosu, İstanbul Tahkim Merkezi, TOBB Uyum ve KTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Konya Arabuluculuk ve Tahkim Günü 12 Kasım 2022’de gerçekleştirildi. Prof. Dr. Musa Aygül’ün yönettiği ilk oturumda, Prof. Dr. Ziya Akıncı “Neden Tahkim: Tahkimin Sunduğu Avantajlar” ve Dr. Onur Yüksel “Uyuşmazlıkların Arabuluculukta Çözümü” başlıklı sunumlar yaptı. Dr. Aytekin Çelik’in moderatör olarak yer aldığı ikinci oturumda ise Av. Yasin Ekmen “ISTAC Tahkim Yargılaması” konusunu katılımcılara aktarırken ofisimiz avukatlarından ve Genç ISTAC başkanı olan Av. Deniz Özyıldız “Tahkimde Taraf Vekilliği” konusunu ele aldı.

Diğer Tahkim Bültenleri

2024-03-28T12:58:54+00:00
Go to Top