Mart 2023 Tahkim Bülteni

Azerbaycan, Ermenistan’a Karşı Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Ettiği İçin Ad Hoc Tahkim Başlattı

Azerbaycan Devleti, Ermenistan’ı Nagorno-Karabağ bölgesinde çevreyi ve biyolojik çeşitliliği tahrip etmekle suçlayarak, Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Alanlarının Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi kapsamında bilinen ilk milletlerarası tahkimi başlattı. Azerbaycan bu tahkim ile birlikte ihlalin sona erdirilmesini ve tazminata hükmedilmesini talep etmektedir.

Yargıtay, Sigortacının, Sigortaladığı Hukuki İlişkideki Tahkim Şartına da Halef Olduğuna Karar Verdi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 24 Mayıs 2022 tarihli ve 2020/7127 E., 2022/3980 K. sayılı kararı ile tahkim ilk itirazını kabul eden ilk derece ve istinaf mahkemesi kararını onadı.

Davacı sigorta şirketi, dava dışı sigortalı şirketin hasarını karşılayarak zarar taleplerine halef olmuştur. Bunun sonrasında davacı, hasara neden olan şirkete karşı devlet mahkemelerinde bir dava açmıştır. Davalı ise, sigortalı ile arasındaki sözleşmede bir tahkim şartının bulunduğunu ve sigortacının aynı zamanda bu tahkim şartına da halef olduğunu ileri sürerek tahkim ilk itirazında bulunmuştur. Mahkeme, davalı şirketin tahkim itirazını haklı bulmuştur. Böylelikle mahkeme, davacı sigortacının halefiyetinin, zarar talebinin kaynaklandığı hukuki ilişkiye ek olarak taraflar arasındaki tahkim şartını da kapsadığını tespit etmiştir.

Bu çerçevede Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını onayarak davalının tahkim ilk itirazını kabul etmiştir.

Diğer Tahkim Bültenleri

2024-03-28T12:58:52+00:00
Go to Top