Nisan 2023 Tahkim Bülteni

ICSID 2022 Dava İstatistikleri Yayınlandı

ICSID, 2022 dava istatistiklerini yayınlamıştır. Elde edilen verilere göre 2022 yılında 41 yeni dava kaydedilmiştir. Bu davalardan 34’ü ICSID Konvansiyonu, 7’si ise Ek Mekanizma Kuralları çerçevesinde başlatılmıştır. Bunun haricinde Merkez, 21 Konvansiyon dışı tahkime de ev sahipliği yapmıştır.

Başlatılan davaların yarısından çoğu ikili yatırım anlaşması temelli olup ikinci ve üçüncü sırayı Enerji Şartı Anlaşması ve yatırımcı-devlet sözleşmeleri takip etmektedir. Davaların konusunu ise sırasıyla, petrol-gaz-madencilik ve elektrikenerji uyuşmazlıkları oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca, 2022’de başlatılan davaların birinde bir Türk yatırımcı taraf olarak bulunmaktadır.

2022’de sona erdirilen davaların yaklaşık yarısı hakem heyetinin nihai kararıyla sona erdirilirken, diğer yarısı ile sulh veya benzeri nedenlerle sonuçlandırılmıştır. Hakem heyetinin karar verdiği davaların yarısından çoğunda yatırımcı lehine karar verilirken, davaların %30’unda yatırımcının talepleri esastan reddedildiği gözlemlenmiştir.

Yargıtay, Bazı Uyuşmazlıklar İçin Tahkim, Diğer Bazı Uyuşmazlıklar İçin Devlet Mahkemesi Yolunu Öngören Uyuşmazlık Çözüm Şartlarının Geçerli Olduğuna Karar Verdi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 14 Aralık 2022 tarihli ve E. 2021/4688 K. 2022/9097 sayılı kararı ile tahkim ilk itirazının kabulüyle davanın usulden reddine ilişkin verilen ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını onadı.

İlk derece mahkemesi, kararında davalının tahkim ilk itirazının kabulüne karar vermişti. Bunu takiben Bölge Adliye Mahkemesi davacının istinaf istemini reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi, gerekçesinde, uyuşmazlığa konu sözleşmede belirli uyuşmazlıklar için tahkim şartının, diğer uyuşmazlıklar için ise devlet mahkemelerinde ihtilaf çözümünün kararlaştırıldığını tespit etmiştir. Nitekim Bölge Adliye Mahkemesi, davadaki uyuşmazlığın tahkim şartı içerisinde yer aldığını tespit ederek davanın usulden reddi kararının istinafını reddetmiştir.

Son olarak Yargıtay ise bu iki kararı onayarak, bazı uyuşmazlıklar için tahkim, diğer bazı uyuşmazlıklar için devlet mahkemesi yolunu öngören uyuşmazlık çözüm şartlarının geçerli olduğu konusunda bir içtihat geliştirmiştir.

Mart Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Eurasian CIS Legal Professionals’ Forum” ve İngiltere ve Galler Barosu Konseyi iş birliği çerçevesinde düzenlenen İngiliz Hukuku Günü’nde “Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümünde ISTAC Tecrübesi ve ISTAC’ın Sunduğu Avantajlar” başlıklı bir sunum yapmıştır. Akıncı Hukuk Bürosu ortaklarından Fatma Güney tahkim sürecinin başlatılması, tahkim şartları ve tahkim ekibi oluşturulması konularında konuşma gerçekleştirmiştir.

ISTAC İnşaat Hukuku Komisyonu ile Perakende ve Gayrimenkul Hukuku Komisyonu çalışmalarına devam etmiştir.

Diğer Tahkim Bültenleri

2024-03-28T12:58:51+00:00
Go to Top