Ağustos 2022 İnşaat Bülteni

İnşaat Sektöründe Ciro Endeksleri %119,9 Arttı

Haziran ayına ilişkin olarak TÜİK tarafından yayınlanan ciro endekslerinde, inşaat sektörü yine artan kalemlerden biri olarak yerini aldı. Rapora göre inşaat sektörü ciro endeksi bir önceki yıla kıyasla %119,9 artış gösterdi. 2022 yılı Haziran ayında aylık toplam ciro endeksi %7,5 artarken, inşaat sektörü ciro endeksindeki artış %16,8 olarak gerçekleşti.

FIDIC Küresel Altyapı Konferansı Düzenleyecek

FIDIC, 12-13 Eylül tarihlerinde Cenevre’de altyapı sektörüne ilişkin Küresel Altyapı Konferansı düzenleyecek. Konferans, dünyanın önde gelen mühendislerini ve küresel inşaat ve altyapı sektöründen diğer paydaşları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Önde gelen küresel konuşmacılar, sektörün karşı karşıya olduğu temel sorunlarını ve özellikle altyapı sektörünün yatırım ve finans ayağını ele alacak.

Eseri Teslim Aldıktan Sonra Sözleşmeden Haklı Nedenlerle Dönen İşverenin Kar Kaybı Talep Etmesi Mümkün Değildir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, eserin teslim alınmasının, eserin kabulü manasına gelmeyeceğini ve meydana getirilen eserin kabule icbar edilmeyecek durumda olması halinde eserin işveren tarafından reddedebileceğini belirterek; işverenin haklı olarak sözleşmeden dönebileceğini fakat bu durumda yükleniciden Borçlar Kanunu m. 108/2 uyarınca kar kaybı, eksik iş bedeli gibi zararları isteyemeyeceğini yalnızca olumsuz zararını isteyebileceğine hükmetmiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:31+00:00
Go to Top