Aralık 2022 İnşaat Bülteni

FIDIC 2017 Sözleşmeleri’nin 2. Baskısı ve Güncellenmiş FIDIC 2017 Sözleşmeleri Kılavuzu Yayınlandı

FIDIC, 2017 Kırmızı Kitap (Red Book), Sarı Kitap (Yellow Book) ve Gümüş Kitap’ın (Silver Book) 2. baskılarını yayınladı. Yeni baskılar FIDIC Sözleşmeleri’nde yapılan değişiklikleri de içeriyor. Ayrıca FIDIC, 2017 Ssözleşmeleri için yayınladığı kılavuzunu da güncelledi. Yayınlanan bu kılavuz, FIDIC 2017 Sözleşmeleri için kapsamlı açıklamalar barındırmakla birlikte kullanıcıların sözleşmeyi anlamalarında, uygulamalarında ve yorumlamalarında yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor.

“Uygulamalı İnşaat Hukuku Konferansı: Gecikme ve Verimsizlik” Gerçekleştirildi

24 Kasım 2022 tarihinde Akıncı Hukuk Bürosu bünyesinde HKA iş birliğiyle “Uygulamalı İnşaat Hukuku Konferansı: Gecikme ve Verimsizlik” gerçekleştirildi. Toplantıda Akıncı Hukuk Bürosu kurucu ortağı Ziya Akıncı ve HKA ortaklarından Ekrem Kaya sektördeki gecikme ve verimsizlikle ilgili güncel sorunları ele aldı. Ayrıca konferans kapsamında interaktif olay çözümlemesi ve çapraz sorgu simülasyonu gerçekleştirildi.

İş Sahibi, Yüklenicinin Eksik veya Ayıplı İfa Ettiği Kısımları Nama İfa ile Başkasına Yaptırabilir

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca meydana getirmekle yükümlü olduğu inşaatı gereği gibi yerine getirmemesi durumunda iş sahibinin eserdeki eksik ve ayıpları üçüncü kişi yüklenicilere nama ifa yoluyla düzeltme ve tamamlatma hakkının bulunduğuna ve yüklenicinin mahkemeden bu yönde bir talepte bulunmasının mümkün olduğuna karar vermiştir. Ek olarak, Yargıtay, iş sahibinin bu durumda yapmak zorunda kaldığı masrafları yükleniciye verilecek bağımsız bölüm veya bölümlerin satışı suretiyle giderebileceğine hükmetmiştir. Yargıtay, nama ifa talebine karar verilebilmesi için sözleşmenin feshedilmemiş olması, yüklenicinin edimin ifasında temerrüde düşmesi ve borcun “yapma borcuna” ilişkin olması şartlarını aramıştır.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:37+00:00
Go to Top