Ekim 2022 İnşaat Bülteni

İnşaat Malzemelerinin Yıllık İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin hazırladığı Dış Ticaret Endeksi Ağustos ayı verilerine göre inşaat malzemeleri ihracatı yıllık bazda 34,78 milyar dolar seviyesine çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Yıllık ihracat miktarı buna karşılık 62,3 milyon tona düşerken birim ihracat fiyatı 0,56 dolar olarak gerçekleşti.

FIDIC Yeni Başkanını Seçti

FIDIC, 13 Eylül 2022’de Cenevre’de gerçekleşen genel kurul toplantısında yeni başkanını belirledi. Başkanlığa Kanada’dan Catherine Karakatsanis seçildi. Kuzey Amerika’nın öncü inşaat ve yönetim şirketlerinden CEO’luk ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Catherine Karakatsanis aynı zamanda FIDIC’in ilk kadın başkanı olma özelliğini taşıyor.

Sözleşmede Belirlenen İmalatlar Haricinde Yapılan İmalatların Bedeli de İşverenden İstenebilir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi inşaat sözleşmelerinde, sözleşme dışı imalatların varlığı hakkında hüküm verilebilmesi için, işin işveren tarafından verilen talimatla yapılmasının zorunlu olmadığını vurgulamış, hesaplama yapılırken sözleşme dışı yapılan imalatların sözleşme kapsamında olup olmadığının incelenmesi gerektiğine, eğer sözleşme kapsamında ise bedelin sözleşmede kararlaştırılan birim fiyatlarla hesaplanmasına, bedel sözleşmedeki birim fiyatlar üzerinden hesaplanamıyorsa vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca KDV ve yüklenici kârı eklenmeksizin imalatın yapıldığı yılda geçerli olan mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplanması gerektiğine karar vermiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:34+00:00
Go to Top