Kasım 2021 İnşaat Bülteni

İnşaat Sektöründe 300 Bin Yeni İstihdam

Türkiye Müteahhitler Birliği, hazırladığı raporda inşaat sektöründe ertelenmiş yatırımların sınırlı da olsa hayata geçmeye başladığına dikkati çekerek, inşaat sektörünün, 8 ayda 300 bin kişiye iş kapısı açtığını da vurguladı. Yılın ikinci çeyreğinde yatırımlarda izlenen göreli iyileşmenin sürmesinin sektör için önemli olduğunun belirtildiği raporda, sektörde istihdam edilen kişi sayısının 2020’de ortalama 1.5 milyon dolayında iken ağustos ayı itibarıyla bu sayının 1.8 milyon olduğu kaydedildi. Ayrıca raporda, bu yılın ilk iki çeyreğinde yatırımların, sırasıyla yüzde 12.4 ve yüzde 20.3 arttığı kaydedildi.

COVID 19’un FIDIC Sözleşmeleri Kapsamındaki Danışmanlık Hizmetlerine Etkisi ile İlgili FIDIC Rehberi Yayımlandı

FIDIC geçtiğimiz haftalarda Covid-19’un FIDIC sözleşmeleri kapsamındaki danışmanlık hizmetlerine etkisi ile ilgili rehberini yayımladı. FIDIC rehberinin hazırlamasının temel amacı, müşterilerin ve danışmanların Müşteri/Danışman Model Hizmet Sözleşmesinin Genel Koşulları’nın (“FIDIC White Book” 2017 Baskısı) ve Model Ortak Girişim Sözleşmesi’nin (“FIDIC JV Agreement” 2017 Sürümü) Covid-19 sebebiyle ortaya çıkan ve devam eden bir dizi senaryoya nasıl karşılık vereceğini anlamalarına yardımcı olmaktır. Rehber değerlendirilirken; insanların sağlığı ve güvenliği, uluslararası kuruluşların yanı sıra ulusal ve/veya yerel yönetimler ve yetkililer tarafından alınan kararlar, uygulanabilir yasalar ve taraflar arasında kararlaştırılan sözleşmenin tamamı (FIDIC standart formlarında yapılan değişiklikler dahil) dikkate alınmalıdır.

Sözleşmede Fiyat Farkı Ödenmeyeceği Kararlaştırılsa da Dürüstlük Kuralı Uyarınca Fiyat Farkı İstenebilir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, sözleşmelerde fiyat farkı ödenmeyeceğinin kararlaştırıldığı durumlarda bile yüklenicinin fiyat farkı istemeye hak kazanıp kazanmadığının TMK m. 2 doğrultusunda işin türü, zorluk derecesi, maliyeti etkileyecek unsurlar ve fark fiyatın miktarı göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:20+00:00
Go to Top