Mart 2022 İnşaat Bülteni

İnşaat Sektörü İstihdamında 2022 Yılında Ciddi Bir Artış Gözlendi

İnşaat sektörü istihdamında sektörel istihdamda yılın en düşük rakamları görülen Aralık 2021’den sonra 2022 yılının ilk iki ayında ciddi bir düzelme gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında inşaat iş kolunda 44.474 kişi işe yerleştirildi. 2019 yılından bu yana inşaat sektöründe işsizlikte azalma yaşanırken istihdamda büyük artışlar gözlemlenmektedir.

FIDIC Küresel Altyapı Konferansı 12-13 Eylül 2022’de Cenevre’de Gerçekleşecek

Dünyanın yavaş yavaş COVID-19 pandemisinden çıkmaya başladığı ve küresel bir toparlanma sürecine girilen bu dönemde, FIDIC Global Infrastructure Conference (FIDIC Küresel Altyapı Konferansı) 12-13 Eylül 2022 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecektir. Etkinliğin odak noktası, endüstrinin ve toplumun dünya çapındaki topluluklara fayda sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir geleceği nasıl tasarladığı olacaktır.

FIDIC Küresel Altyapı Konferansı 12-13 Eylül 2022’de Cenevre’de Gerçekleşecek

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, götürü bedelle üstlenilen işte sözleşmeye göre yapılacak işlerin tarafların mutabakatı ile değiştirilmesi ve daha farklı malzeme kullanılması halinde iş bedelinin değiştirilmesinin mümkün olduğuna karar vermiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:24+00:00
Go to Top