Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknoloji Fuarı Gerçekleştirildi

Türk Yapı Sektörünün en köklü fuarı olma özelliğine sahip olan ve 1978 yılından beri düzenlenen 45. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuar, Türk katılımcıların yanı sıra, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’dan katılımcıları ağırladı. Fuar ayrıca, yeni nesil “Sıfır Enerjili Binalar” bakımından düzenlenen Zerobuild Sıfır Enerjili Binalar Forumu’nun Türkiye bölümüne ev sahipliği yaptı.

FIDIC, Küresel Altyapı Liderleri Konferansı Düzenledi

FIDIC, 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde, ilk Küresel Altyapı Liderleri Konferansını Cenevre’de gerçekleştirdi. Konferans kapsamında altyapı projelerinde dekarbonizasyon ve çevre dostu yatırımların gerçekleştirilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğine varıldı. Buna ek olarak, küresel alt yapı sektörünün özellikle iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi karşılaştığı büyük zorlukları aşabilmesi için iş birliğine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Konferans boyunca küresel altyapı liderleri iklim değişikliğine yönelik alınacak aksiyonlar ve sıfır karbon emisyonuna yönelik fikirleri tartışma ve alınacak önlemleri belirleme fırsatına sahip oldu.

İnşaat Teslim Edilmemişse İş Sahibi Kira Mahrumiyetini Talep Edebilir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, inşaatın teslim edilmemesi durumunda iş sahibinin kira mahrumiyeti talep edip edemeyeceğini değerlendirmiştir. Söz konusu uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesi, inşaatın zamanında bitirilememesi ve teslim edilememesinden dolayı mahrum kaldığı kira bedelinin ödenmesini talep eden iş sahibinin talebini bina bitince kiraya verileceği ve gelir elde edileceği hususu tamamen soyut ve tespiti mümkün olmayan düşünceye dayandığı için reddetmiştir.

Yüksek mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararını bozarak yüklenici tarafından inşaatın zamanında bitirildiğinin ve teslim edildiğinin ispatlanamadığına, bu sebeple iş sahibinin kira mahrumiyetini talep edebileceğine hükmetmiştir. Ayrıca, ödeme makbuzlarında inşaata başlandığını gösteren tarih itibariyle sözleşmede öngörülen teslim tarihinin belirlenmesi ve teslim tarihinden itibaren mahrum kalınan kira bedelinin hesaplanması gerektiğine karar vermiştir.