Nisan 2023 İnşaat Bülteni

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı

16 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğle inşaatta kullanılacak demirlerin üretim ve ithalat aşamalarından yapı müteahhidine teslim edilmesine kadar tüm aşamalarının takibine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ kapsamında inşaat demirinin tüm aşamalarda takip edilmesini sağlamak için Darphane tarafından İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak, inşaat demiri üretimi veya ithalatı yapan firmalar inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlik işareti koyacak, firmalar için İDİS bileşenleri tahsis edilecek ve sistem paydaşları Darphane’nin sitesinde yayınlanacak kılavuzda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kurulacak denetim sistemine ilişkin verileri Darphane ile paylaşacak.

FIDIC, Zor Ekonomik ve Fiili Koşullarda Kullanılabilecek Sözleşme Hükümlerini Açıklayan Kılavuz Yayınladı

FIDIC tarafından sözleşme kullanıcılarına yol göstermek ve enflasyon, COVID-19 pandemisinden dolayı ortaya çıkan işgücü ve malzeme sıkıntısı ve Ukrayna’daki savaşın etkileriyle mücadele etmelerini kolaylaştırmak amacıyla yayınlanan kılavuz kapsamında söz konusu durumlarda uygulanacak ve çeşitli senaryolarda sözleşme kullanıcılarına yardımcı olacak FIDIC genel sözleşme şartlarının genel çerçevesi çizilmektedir. Söz konusu kılavuz, FIDIC sözleşmeleri kullanıcıları için enflasyon, işgücü ve malzeme kıtlığı ve diğer tedarik zinciri problemlerine yönelik kullanılabilecek sözleşme mekanizmalarını açıklığa kavuşturuyor.

İnşaat İşleri Ticari İş Kapsamında Olduğundan Avans Faizi Talep Edilebilir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 12/3. maddesi uyarınca her çeşit imal ve inşa işleri ticari iş kapsamında olduğundan inşaat sözleşmesi kapsamında yapılan işlerden kaynaklanan ihtilaflarda dava taraflarının 3085 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2/II. Maddesi uyarınca avans faizi istemelerinin mümkün olduğuna karar vermiştir. Bu kapsamda yurt yapımına ilişkin inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık açısından avans faizi talep eden davacıyı haklı bulan yüksek mahkeme, avans faizi yerine yasal faiz uygulanmasına karar veren ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:42+00:00
Go to Top