Ocak 2023 İnşaat Bülteni

İnşaat Ciro Endeksi Geçen Yıla Göre Artış Gösterdi

TÜİK tarafından inşaat sektörüne yönelik açıklanan ciro endeksi, geçtiğimiz yıla göre toplamda %124, geçen aya göre %3,9 artış gösterdi. Bina inşaatlarında yıllık değişimin %100, bina dışı yapı inşaatlarında ise %123 ve özel inşaat faaliyetlerinde %140 olduğu görüldü. Buna karşın inşaat ciro endekslerinin yıllık artış hızında geçen aya göre azalış meydana geldiği gözlemlendi.

FIDIC, Yolsuzlukla Mücadele Konferansı Düzenledi

FIDIC, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Gününde inşaat sektöründe yolsuzlukla mücadeleyi ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik alınabilecek aksiyonları konu alan bir konferans düzenledi. FIDIC Bütünlük Yönetimi Komitesi tarafından düzenlenen konferansta ayrıca FIDIC tarafından hazırlanan yolsuzluk hakkında bilinmesi gereken önemli sorunları irdeleyen rapor kamuoyuna sunuldu. Konferansta FIDIC CEO’su Nelson Ogunshakin Obe, başkan yardımcısı Richard Stump ve inşaat sektörünün yetkin isimleri inşaat sektöründe yolsuzlukla mücadeleyle ilgili fikirlerini paylaştılar.

İş Sahibince Aksi İspat Edilmedikçe İşin Yüklenici Tarafından Yapıldığının Kabulü Gerekir

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, İşverence aksi ispat edilmedikçe inşaatın yüklenici tarafından yapıldığının kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Yargıtay kararında bu kabulün fiili karine niteliğinde olduğunu ve Yüklenicinin eseri tamamlamadığını, yüklenicinin işi terk ettiğini ve sözleşmenin bu suretle sona erdiğini İşverenin ispat etmesi gerektiğini belirterek işi yüklenicinin tamamlamadığına dair somut deliller üretemeyen iş sahibinin temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Diğer İnşaat Bültenleri

2024-03-28T13:09:39+00:00
Go to Top